Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB

Report this content

Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat är en följd av ökad utlåningsvolym inom privatkundssegmentet (inklusive värdepapperiserad del), en bättre anpassning av prissättning i relation till kreditrisk inom segmentet för företagskunder samt en förskjutning i låneportföljen mot privatkundssegmentet med högre marginaler. Sammantaget har detta resulterat i ett högre räntenetto på 872 mnkr (790 mnkr). -Vårt resultat för de första nio månaderna bekräftar en positiv resultatutveckling som nu pågått i flera år, säger Christer Malm, SBAB:s VD. Den förvaltade lånevolymen var vid utgången av september 152 mdkr (152 mdkr) inklusive värdepapperiserade lån som är 18 mdkr (9 mdkr). Kreditförlusterna är fortsatt låga, 47 mnkr. SBAB:s nyutlåning till privatkunder per sista september uppgick till 7,8 mdkr. SBAB:s marknadsandel för utlåning till villor och bostadsrätter är 7,6 procent (uppgifter från juni 2002). För flerbostadshus är andelen 20,9 procent vid samma tidpunkt. Cirka 30 procent av utlåningen på privatkundssegmentet sker via samverkande partners (Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen, IKANO-banken, Salus Ansvar och ICA Banken). Mer än hälften av den egna utlåningen initieras via låneansökan på Internet. SBAB:s delårsrapport för 1 januari - 30 september 2002 bifogas (4 sidor). För vidare information: Christer Malm, VD tel. 08 - 614 4301 Annelise Jansson, Informationschef tel 08- 614 4355 eller 070 - 637 1272 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT01140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT01140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar