Svag ekonomi i Sverige 2003 - gynnsam först 2004

Svag ekonomi i Sverige 2003 - gynnsam först 2004 Irakkriget är över, oljepriset har fallit tillbaka och förutsättningarna för stigande aktiebörser har stärkts. Konjunkturprognoser kan baseras på säkrare grund än tidigare. - Nu har kriget avslutats och förutsättningarna för en förstärkt konjunktur har därmed ökat, säger SBAB:s chefsekonom Barbro Wickman- Parak. Men detta kommer att ta tid. Trots mer gynnsamma förutsättningarna är det en försiktig förstärkning av konjunkturen vi ser framför oss. I Sverige märks den först år 2004. De cykliska drivkrafterna och en expansiv finanspolitik får den amerikanska ekonomin att stärkas under hösten. Det ger en välkommen draghjälp till euroområdets ekonomier vars inhemska efterfrågan för närvarande sviktar. Men uppgången i den internationella ekonomin sker gradvis och först nästa år ger den en mer expansiv svensk export. - År 2003 blir svagt för svensk ekonomi men nästa år räknar vi med en BNP-ökning på 2,7 procent, säger Tomas Pousette, ekonom SBAB. Räntesänkning från Riksbanken till sommaren SBAB:s ekonomiska sekretariat räknar med att det blir en räntesänkning från Riksbanken i juni. - Men med den konjunkturbild vi ser framför oss är det dags för Riksbanken att ta tillbaka räntesänkningen igen redan vid årsskiftet, säger Barbro Wickman-Parak. I slutet av 2004 räknar vi med att reporäntan har höjts till 4,25 procent. Botten för de långa marknadsräntorna har förmodligen passerats. När det fortsatta konjunkturförloppet har blivit säkrare kan börs och räntor börja röra sig uppåt. Den ränteuppgång SBAB:s ekonomiska sekretariat räknar med är måttlig och påverkas också för svensk del av antagandet att det blir ett ja till EMU i höst. - Villapriserna har tidigare gynnats av starkt stigande hushållsinkomster och låga räntor. I år och nästa år blir inkomstökningen blygsammare, säger Tomas Pousette. Men inkomsterna ökar trots allt och den ränteuppgång vi förutser är måttlig. Även om toppen förmodligen är passerad bedömer vi att risken är liten för ett ras i villapriserna. För ytterligare information, kontakta Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tel 08-614 38 88 eller 0733-604 578 eller barbro.wickman-parak@sbab.se Tomas Pousette, ekonom SBAB, tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663 eller tomas.pousette@sbab.se Annelise Jansson, informationschef SBAB, tel 08-614 43 55 eller 070-637 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se Ytterligare information finns också på www.sbab.se där konjunkturbrev nr 2 2003 finns. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00440/wkr0002.pdf Bilaga

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar