Tre fjärdedelar valde rörlig boränta i november

Andelen bolån med rörlig ränta minskade marginellt från 76 procent i oktober till 75 procent i november. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Efterfrågan på lån till rörlig ränta fortsätter att vara stark bland SBAB:s privatkunder. I november utgjorde 75 procent av nyutlåningen lån till rörlig ränta. Nivån ligger nära den tidigare toppnoteringen från våren 2000 på drygt 80 procent. Andelen lån med kort bindningstid (1-4 år) och lång bindningstid (5-10 år) ökade något i november och bröt därmed den nedåtgående trenden, som varat sedan april. – Att så många som tre fjärdedelar väljer rörlig boränta är högre än vad det historiska sambandet mellan andelen rörligt och ränteskillnaden mot bunden boränta visar, säger Tomas Pousette, ränteanalytiker på SBAB. Hushållens val mellan att binda eller inte binda boräntan styrs framför allt av skillnaden mellan bundna och rörliga boräntor. Ju större ränteskillnaden är, desto högre brukar andelen bolån med rörlig ränta vara. Det är främst skillnaden mellan de kortare bundna boräntorna och den rörliga boräntan i nuläget som har betydelse för låntagarnas val. För närvarande är skillnaden mellan SBAB:s rörliga och tvååriga bundna boränta cirka 0,6 procentenheter. Andel rörliga och bundna bolån för SBAB:s nyutlåning till privatkunder [REMOVED GRAPHICS] – Vi räknar med att de bundna boräntorna stiger mer än den rörliga boräntan under nästa år. Det vidgade gapet mellan bundna och rörliga boräntor talar för en fortsatt stark efterfrågan på bolån med rörlig ränta, säger Tomas Pousette. SBAB:s prognoser för boräntorna och det historiska sambandet mellan andelen rörligt och ränteskillnaden mot bunden boränta tyder på att tre fjärdedelar av nyutlåningen tas till rörlig ränta under 2005. Detta är en ökning från en andel på cirka 68 procent under 2004. Prognos för andel med rörlig ränta i SBAB:s nyutlåning till privatkunder [REMOVED GRAPHICS] Nya bottenlån till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider Bindningstid 2002 2003 jul-04 aug-04 sep-04 okt-04 nov-04 Rörlig (3mån) 61 48 69 75 75 76 75 Bundet 1-4år 30 41 25 20 20 18 19 Bundet 5-10år 8 10 6 5 5 5 6 Totalt 100 100 100 100 100 100 100 För mer information, kontakta: Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 38 88, 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se Tomas Pousette, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 43 88 eller 0708-922 663 eller tomas.pousette@sbab.se Lena Hedlund, kommunikationschef SBAB, tfn 08-614 38 49, 0708-58 07 25 eller lena.hedlund@sbab.se För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar