Ny Verkställande Direktör utsedd för Svenska Bostadsfonden 14 ABs moderbolag, Svenska Bostadsfonden Management AB, samt underliggande bolag.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden Management AB har utsett Daniel Gorosch att efterträda Lars Swahn som VD i Svenska Bostadsfonden Management AB, med underliggande bolag, och därmed även Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ). Tillträde kommer att ske senast i januari 2019, förutsatt godkänd ledningsprövning av Finansinspektionen.

Daniel Gorosch har bakgrund inom fastighetssektorn, fastighetsrådgivning samt inom finansiell verksamhet inom ett flertal bolag och under de senaste sju åren som VD för JLL i Sverige, där han tidigare var Transaktions- och Uthyrningschef.

Lars Swahn är en av medgrundarna och huvudägarna i Svenska Bostadsfonden, som grundades 2003, och har varit VD i koncernens samtliga bolag sedan starten. Lars Swahn fortsätter sitt engagemang som en av huvudägarna och kommer att tillträda som vice ordförande i styrelsen.

Kommentar Lars Swahn – avgående VD:

Jag ser med tillförsikt fram emot att Daniel tar över som VD i Svenska Bostadsfonden. Daniel, med sin omfattande erfarenhet från finans- och fastighetsmarknaderna, kommer att stå för ny och dynamisk kraft inom koncernen.

Kommentar Daniel Gorosch – tillträdande VD:

Jag ser fram emot att tillsammans med organisation och styrelse vidareutveckla Svenska Bostadsfonden. Svenska Bostadsfonden är en fin och välskött bolagskoncern och det är glädjande att konstatera att det finns ytterligare potential att förädla konceptet och att vi har en gemensam målsättning att ta verksamheten till en ny nivå. Med min breda erfarenhet inom både finans och fastighet från mina år på JLL, samt tidigare uppdrag, är det min förhoppning att bidra till en fortsatt positiv utveckling för Svenska Bostadsfonden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se 

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 15 augusti 2018 kl. 15:00.

Om oss

SBF Bostad AB (publ) är det första noterade bolaget i Svenska Bostadsfondens koncern och investerar direkt och indirekt i bostadshyresfastigheter i Sverige. Fastigheterna förvaltas och utvecklas med ett långsiktigt perspektiv för att ge god avkastning till aktieägarna. Bolaget noterades på NGM Nordic AIF den 25 juli 2016. Svenska Bostadsfonden är den snabbast växande publika fastighetsfonden i Sverige med fokus på bostadsfastigheter som vänder sig till privatpersoner. Svenska Bostadsfonden förvaltar idag 3 500 lägenheter fördelat på 21 orter och har drygt 3 miljarder kronor under förvaltning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar