Förändringar av SCAs affärsgrupps-och ledningsstruktur

Förändringar av SCAs affärsgrupps-och ledningsstruktur SCAs verksamhet har sedan 2000 vuxit med 8 % per år. Tillväxten har i hög utsträckning drivits av företagsförvärv inom hygien- och förpackningsområdet och de senaste åren framförallt i Nord- och Sydamerika, Asien och Australien. För att möta de krav som ställs i en alltmer globaliserad rörelse kommer förändringar att genomföras i koncernens affärsgrupps- och ledningsstruktur. För att ytterligare effektivisera styrningen av den växande asiatiska och australiensiska rörelsen, kommer denna att samlas i den nya affärsgruppen Asien med huvudkontor i Shanghai. Vidare kommer ansvarsområdet för dagens affärsgrupp Nordamerika att utvidgas till att omfatta även koncernens verksamhet i Sydamerika. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2005. Styrningen och den löpande uppföljningen av koncernens verksamhet kommer att samlas i en koncernledning. Förutom Jan Åström, SCAs VD och koncernchef, kommer denna att bestå av vice VD:arna Michael Bertorp och Lennart Persson i koncernledningen. Michael Bertorp kommer att bära ansvaret för affärsgrupperna med verksamhet i Amerika, Asien och Australien och därmed lämna sekreterarskapet i koncernstyrelsen och andra stabsuppgifter. Lennart Persson utses till CFO och kommer i den egenskapen att vara ansvarig för samtliga funktioner och staber som är hänförliga till finans, ekonomi, internrevision och skatt. Till ny sekreterare i koncernstyrelsen har utsetts chefsjuristen Anders Nyberg. Förändringarna träder i kraft den 1 september 2004. Stockholm den 24 augusti 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT21400/wkr0001.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar