Ledningsförändringar inom den europeiska hygienrörelsen

Ledningsförändringar inom den europeiska hygienrörelsen Chefen för SCAs europeiska hygienrörelse, Stefan Angwald, har lämnat sin befattning. Funktionen kommer temporärt att upprätthållas av Jan Åström, VD och koncernchef för SCA. Åtgärden, som initierats av bolaget, har sin grund i bristande samsyn rörande framtida ledning och organisation av konsumenttissuerörelsen. Stockholm den 29 juli 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar