Organisationsförändringar inom SCA

Organisationsförändringar inom SCA SCAs ekonomidirektör, Lennart Persson (55), har utsetts till vice verkställande direktör i bolaget. Lennart Persson har sedan 1997 ansvarat för koncernens ekonomifrågor. Till ordinarie chef för koncernstab Communications and Investor Relations har Peter Nyquist (37) utsetts. En ny koncernstab kommer att inrättas med särskilda uppgifter att granska och följa koncernens strategiska investeringar. I staben kommer även de nuvarande verksamheterna för IT och marknadsanalys att ingå. Till chef utses Thomas Wulkan (41), tidigare ekonomichef för Modo Paper och idag ekonomichef för SCA Hygiene Products. För ytterligare information om SCAs organisation besök SCAs hemsida, www.sca.com. Stockholm den 28 augusti 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070- 575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00480/wkr0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar