SCA Delårsrapport 1 januari-30 september 2003

Delårsrapport 1 januari-30 september 2003 03:3 03:2 03:1¹ 0309¹ 0209² Vinst per aktie, kr 4:88 4:87 6:02 15:77 18:21 Rörelsens kassaflöde peraktie, kr 10:70 5:56 7:45 23:71 27:93 Nettoomsättning, Mkr 21.064 21.231 21.890 64.185 65.617 Resultat efter finansiella- 1.603 1.604 1.974 5.181 6.025 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 1.131 1.130 1.395 3.656 4.225 1 Inklusive jämförelsestörande poster, 197 Mkr före skatt och 154 Mkr efter skatt. 2 Inklusive jämförelsestörande poster, 88 Mkr. Jämfört med första nio månaderna 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 64.185 (65.617) Mkr. · Resultat efter skatt (nettoresultat) uppgick till 3.656 (4.225) Mkr. · Vinst per aktie uppgick till 15:77 (18:21) kr. · Koncernens rörelseresultat minskade med 16 %, varav 9 procentenheter till följd av valutakursförändringar och 4 procentenheter till följd av ökade pensionskostnader. Jämfört med andra kvartalet 2003 · Vinst per aktie uppgick till 4:88 kr (4:87) kr. · Koncernens rörelseresultat oförändrat med bibehållna maginaler för samtliga affärsområden. Övrigt · Omorganisation samt rationaliseringsåtgärder i den europeiska hygienrörelsen. · Nomineringskommitté utsedd. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef, telefon 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, telefon 070-575 2906. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00530/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00530/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar