SCA Delårsrapport 1 january-31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003 03:11 02:1 02:4 Vinst per aktie, kr 6:02 5:89 6:33 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 7:45 6:83 9:19 Nettoomsättning, Mkr 21.890 21.015 22.429 Resultat efter finansiella poster, Mkr 1.974 1.967 2.053 Nettoresultat, Mkr 1.395 1.365 1.468 1 Inklusive jämförelsestörande poster, 197 Mkr före skatt och 154 Mkr efter skatt. Jämfört med första kvartalet 2002 Vinst per aktie uppgick till 6:02 (5:89) kr. Rörelseresultat inom Hygienprodukter i nivå med förra årets. Förpackningar minskade med 6 % och Skogsindustriprodukter med 23 %. Rörelsens kassaflöde ökade till 1.730 (1.585) Mkr. Jämfört med fjärde kvartalet 2002 Vinst per aktie uppgick till 6:02 (6:33) kr. Hygienprodukter minskade rörelseresultatet med 6 %, men med endast begränsad effekt på rörelsemarginalen. Minskningen för Förpackningar var 12 % och för Skogsindustri-produkter 27 %. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef, tel 08-788 51 25 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, tel 08-788 52 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar