SCA förvärvar det tjeckiska förpackningsföretaget OBALEX

SCA förvärvar det tjeckiska förpackningsföretaget OBALEX SCA stärker ytterligare verksamheten i central- och östeuropa genom att förvärva återstoden (51 %) av det tjeckiska förpackningsföretaget OBALEX s.r.o. 1999 uppgick OBALEX nettoförsäljning till cirka CZK 1000 M (SEK 230 M). Företaget producerar wellpapp och har verksamhet i Tjeckien och Slovakien. En stor andel av produktionen utgörs av så kallade microflute- förpackningar (wellpapp med små veck som används till presentförpackningar mm) och högkvalitativa förtryckta förpackningar. OBALEX producerade 1999 cirka 90 miljoner m² wellpapp och antalet anställda uppgår till cirka 500. OBALEX privatiserades 1993 och wellpapprörelsen omfattar två integrerade wellpappanläggningar (Jilové and Boletice) och fem onverteringsanläggningar. Marknadsandelen uppgår till 20 procent i Tjeckien. Stockholm den 31 maj 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Colin J. Williams, VD, SCA Packaging. Tel +32 2 718 37 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT01020/bit0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar