SCA förvärvar Munksjös mjukpappersrörelse

För en köpeskilling om 249 miljoner kronor (28 miljoner euro) har SCA förvärvat samtliga tillgångar inom Munksjös verksamhet för mjukpapper. Munksjös nettoförsäljning förväntas uppgå till cirka 420 miljoner kronor under 2004. Produktionen, som sker i Jönköping och norska Drammen, uppgår till cirka 45 000 ton och är inriktad på både marknaderna för konsumenter och storförbrukare (AFH). Förvärvet kräver godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Stockholm den 14 december 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 2906.

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar