SCA genomför förpackningsförvärv i Nederländerna

SCA genomför förpackningsförvärv i Nederländerna SCA har förvärvat det nederländska förpackningsföretaget Vincor Group för en köpeskilling som på skuldfri bas uppgår till 85 miljoner kronor (9,45 miljoner euro). Företagets omsättning uppgick under 2002 till 148 miljoner kronor. Vincor har tre konverteringsenheter i Nederländerna och är främst inriktat på kortare produktionsserier inom specialsegment för wellpapp. Baserat på rörelseöverskottet under 2002 uppgår förvärvets EBITDA- multipel till 3,9. Förvärvet ger ett CVA-index på 1,6, vilket innebär att nuvärdet av det framtida fria kassaflödet förväntas överstiga köpeskillingen med cirka 60 %. Förvärvet förväntas komma att ha en positiv inverkan på SCAs vinst per aktie under de första tolv månaderna. Stockholm, 22 december 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar