SCA genomför förpackningsförvärv i USA

SCA genomför förpackningsförvärv i USA SCA har förvärvat det nordamerikanska skyddsförpackningsföretaget Specor Systems, Inc. för en köpeskilling som på skuldfri bas uppgår till 9 miljoner USD (77 Mkr). Specor Systems, med två tillverkningsenheter i Wisconsin och en i Minnesota, producerar skräddarsydda förpackningar som kompletterar SCAs skyddsförpackningsverksamhet i USA. Samordningseffekter kommer att uppnås genom konsolideringsmöjligheterna med SCAs tillverkningsenheter i södra Wisconsin. Baserat på rörelseöverskottet under 2002 uppgår förvärvets EBITDA- multipel till 4,6, samtidigt som relationen mellan köpeskillingen och den årliga försäljningen stannar vid 0,8. Nuvärdet av framtida, fria kassaflöden förväntas överstiga köpeskillingen med cirka 50 procent, vilket ger ett CVA-index på 1,5. Förvärvet kommer att ha en positiv inverkan på SCAs vinst per aktie under de första tolv månaderna. Stockholm den 12 februari 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070- 575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00970/wkr0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar