SCA Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2003

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2003 03:2 03:1¹ 03061¹ 0206 Vinst per aktie, kr 4:87 6:02 10:89 11:94 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 5:56 7:45 13:01 16:19 Nettoomsättning, Mkr 21.231 21.890 43.121 43.370 Resultat efter finansiella poster, Mkr 1.604 1.974 3.578 3.993 Nettoresultat, Mkr 1.130 1.395 2.525 2.769 ¹ Inklusive jämförelsestörande poster, 197 Mkr före skatt och 154 Mkr efter skatt. Jämfört med första halvåret 2002 ·Vinst per aktie uppgick till 10:89 (11:94) kr. ·Rörelseresultatet inom Hygienprodukter minskade med 9 % men med oförändrad brutto-marginal. Minskningen för Förpackningar var 9 %, och för Skogsindustriprodukter 28 %. Jämfört med första kvartalet 2003 ·Vinst per aktie uppgick till 4:87 kr (6:02 kr, varav 0:66 kr från positiva engångsposter). ·Vinst per aktie exklusive engångsposter minskade med 9 % varav valutaeffekter utgjorde 4 procentenheter. ·Hygienprodukter och Förpackningar minskade rörelseresultatet med 7 % respektive 10 %, men med oförändrad bruttomarginal. Minskningen för Skogsindustriprodukter var 19 %. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef, telefon 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, telefon 070-575 2906. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00120/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00120/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar