SCA inrättar ett nordamerikanskt affärsområde

SCA inrättar ett nordamerikanskt affärsområde Efter förvärven av Georgia-Pacifics mjukpappersrörelse och budet på förpackningsföretaget Tuscarora i Nordamerika inrättar SCA ett amerikanskt affärsområde, SCA North America, vars säte initialt blir i Philadelphia, Pennsylvania. Chef för affärsområdet blir som tidigare nämnts Colin Williams, idag chef för affärsområdet Förpackningar. SCA North America kommer att bestå av tre affärsenheter; en mjukpappersdivision under ledning av Lee Bingham med säte i Neenah, Wisconsin, en inkontinensdivision under ledning av Scott Jungles med säte i Philadelphia samt en division för skyddsförpackningar under ledning av John O'Leary i Pittsburgh, Pennsylvania. Från affärsområdet kommer samtidigt SCAs nuvarande förpackningsverksamheter i Asien (Central Packaging) och framtida förpackningsverksamheter i Centralamerika att ledas. Stockholm den 7 februari 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00, Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar