SCA refinansierar lån på den amerikanska marknaden

SCA refinansierar lån på den amerikanska marknaden SCA har genomfört en s.k. 144A-transaktion i den amerikanska kreditmarknaden. Lånet om 450 miljoner USD (3.600 miljoner kronor) löper över 12 år och utgör ett led i SCAs löpande refinansiering av fallande lån. Lånet är överfört till rörlig räntebindning motsvarande referensräntan jämte 0,48%. Lånemarginalen understiger därmed en redan förmånlig nivå i den europeiska marknaden. Stockholm, den 4 juli 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För mer information, vänligen kontakta: Carl-Axel Olson, Finansdirektör. Tel 08-788 5131 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar