SCA utser personaldirektör

SCA utser personaldirektör Karin Eliasson (41) har utsetts till personaldirektör för SCA. Karin Eliasson kommer närmast från en befattning som VD för Novare Human Capital, ett företag inom Investor AB som tillhandahåller tjänster och rådgivning åt portföljföretagen inom Human Resources-området. Dessförinnan var Karin Eliasson verksam som personaldirektör för Modo Paper och som personalchef inom Stora Enso. Karin Eliasson tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2003. Francis van Sevendonck (56), SCAs nuvarande personaldirektör, kommer från och med februari nästa år att arbeta som rådgivare till SCAs koncernledning med analyser och implementering av frågor som rör "social responsibility". Han kommer att vara baserad vid SCAs kontor i Bryssel. Stockholm den 21 oktober 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications och Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar