Enbart GMO-fritt foder till Scans grisar

Den 1:a maj ändrar Scan foderreglerna och återtar kravet på gmo-fritt foder till grisar.  Ändringen sker för att tillgodose kundernas krav på att köpa kött från grisar uppfödda på gmo-fritt foder. Nöt- och lammfoder är redan gmo-fritt.

Scan tillgodoser ett önskemål hos marknaden att undvika gmo i foder. Från den 1:a september är alla djur som Scan köper in uppfödda på gmo-fritt foder. Det innebär att Scan har möjlighet att skapa bättre och effektivare produktionsprocess, då dagens sortering och särhållning av grisar med gmo-foder försvinner. 

- Vi vill se en svensk köttproduktion även i framtiden. Just nu råder en mycket tuff situation på grisköttsmarknaden, vilket gör det extra viktigt att tillsammans med våra leverantörer och handeln lyfta fram konkurrensfördelar som både kan bibehålla och stärka vårt svenska kött, säger Denis Mattsson, vd Scan AB.

Scan och Scans inköpsbolag SLS (Svenska Livdjur & Service) ändrar från den 1:a maj foderreglarna för grisleverantörerna. Det blir enbart tillåtet med GMO-fritt foder till alla suggor, smågrisar och slaktgrisar.

- Trots att vi släppte kravet på gmo-fritt foder för nästan fem år sedan äter ca 80 procent av våra grisar gmo-fritt foder, vilket gör att förändringen inte är så stor för merparten av våra leverantörer, säger Fredrik Jönsson, vd SLS.

För ytterligare information kontakta
Denis Mattsson, vd Scan AB, tfn: 08-725 80 20 
Fredrik Jönsson, vd SLS, telefon: 0511-251 18 
Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör, Scan AB, tfn: 08-725 85 72

Scan – bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 11 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 23 Mdr SEK.

Taggar:

Om oss

Scan – från svenska gårdar sedan 1899. Scan har i generationer varit Sveriges kött- och charkuterimästare och det är en tradition som vi är stolta över att föra vidare. Vi tror på det svenska ursprunget och arbetar engagerat för att ständigt säkra att de höga förväntningar som ställs på svensk köttkvalitet alltid infrias. Vi är övertygade om att det är bra för djur, miljö, Sverige och för alla som tycker att det är viktigt med bra mat. Vi tror på bra mat från svenska gårdar. Varumärket Scan ingår i koncernen HKScan, ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. https://www.hkscan.com/sv/sverige

Dokument & länkar