HKScan minskar växthusgasutsläppen med 53 %

År 2016 minskade HKScan-koncernens totala växthusgasutsläpp på alla hemmamarknader med 53 %, jämfört med basår 2014.

”2015 minskade vi utsläppen med 37 procent jämfört med 2014 och under 2016 har ytterligare förbättringar gett en reduktion om 53 procent jämfört med 2014. Totalt sett har vi minskat CO2 utsläppen med 127 tusen ton per år. Det är en betydande prestation på bara två år” säger Vera Söderberg, HKScans hållbarhetschef.

Den största förbättringen under 2016 uppnåddes genom minskning av indirekta (scope 2) utsläpp, som inköpt el och fjärrvärme, till stor del tack vare koncernens verksamhet i Finland som bytte till bio- och vattenkraftelektricitet, vilket innebar en minskning med 30 tusen ton. Energieffektivisering och lägre utsläpp från kylning har också minskat utsläppen under 2016.

”Vi är glada över att våra insatser har  mildrat  påverkan på klimatförändringen, men vårt arbete kan inte stanna här. HKScan tar kontinuerligt fler förnyelsebara energikällor i bruk, som fjärrvärme från förnybara källor, biogas, träpellets och träflis. Vi har identifierat ytterligare förbättringspotentialer för de kommande åren, som användning av biogas på våra anläggningar, till exempel i Kristianstad, och därutöver energieffektivitetsåtgärder ", tillägger Vera.

Förutom att uppnå utsläppsminskningar har HKScan också klimatkompenserat sina scope 1 och scope 2 utsläpp från de finska produktionsanläggningarna genom att stödja ett projekt som skyddar från avskogning i södra Afrika. De utsläpp som genererades år 2016 av finska anläggningar kompenseras med plantering av träd i värdefulla skogar på en plats som påverkas kraftigt av klimatförändringarna. Våra högsta prioriteringar är åtgärder som minskar våra totala utsläpp, men vi inser också att inte alla utsläpp kan undvikas idag, och därigenom betraktas kompensation som det bästa alternativet för att mildra effekterna av varumärkesvaror från HK och Kariniemen", säger Martin Aalto, Energi och Miljöingenjör vid HKScan Finland.

Miljöarbete är en del av strategisk utveckling

"Efterfrågan på ett miljöansvar ökar ständigt bland HKScans intressenter. Kunder, konsumenter och aktieägare utvärderar företag utifrån deras miljöagenda och gör medvetna val baserat på deras miljöprestanda. Vi vet att köttproduktion orsakar växthusgasutsläpp och genom att mildra dem vill vi inte bara öka förtroendet för vår ansvarsfulla varumärkesportfölj, utan också se till att konsumenter och kunder kan göra mer informerade val och därför kan njuta av vårt lokalt producerade kött både idag och i morgon , Säger Aki Laiho, EVP Operations.

Minskning av växthusgasutsläpp bidrar till de globala och nationella målen enligt Parisavtalet. Energieffektivisering bidrar dessutom till betydande kostnadsbesparingar, detsamma gäller vanligtvis för övergång till förnybar energi, även om det behövs ytterligare utveckling i våra verksamhetsländer.

Koncernen har mätt sina växthusgasutsläpp enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) sedan 2014. Detta är den mest använda globala standarden för att för att mäta, hantera och rapportera växthusgasutsläpp.

Scope 1 innebär växthusgasutsläpp som uppstår från källor som ägs eller kontrolleras av företaget. Till exempel utsläpp från oljebrännare och egna fordon. De indirekta källorna i Scope 2 är företagets förbrukning av köpt el, ånga och fjärrvärme.

Scope 1 och 2 täcker mindre än tio procent av de totala utsläppen av växthusgaser av köttproduktion, från jord till bord (d v s HKScans verksamhet). Scope 3 (d v s värdekedjan aktiviteter före och efter HKScans verksamhet) omfattar mer än 90 procent. Animal primärproduktionen är den största källan till utsläpp i scope 3. För att bedöma produkterna ur ett livscykelperspektiv (och en del av scope 3) använder HKScan Livscykelanalys (LCA) för att mäta olika miljöaspekter.

Scope 1 och scope 2 utsläpp från HKScans produktionsanläggningar i Finland har klimatkompenserats genom att köpa utsläppskrediter från Kariba REDD+ Projektet (project ID: 100000000001275). Köpet är officiellt här. De klimatkompenserade utsläppen har inte dragits ifrån HKScans totala utsläpp och påverkar därmed inte utsläppsminskningen om 53 %.

 

För mer information:

Vera Söderberg, Hållbarhetschef, HKScan Corporation, 08-725 83 47, 076 784 49 21, 
vera.soderberg@hkscan.com

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2015 var HKScans omsättning 1,9 miljarder euro och koncernen har cirka 7 400 anställda.

Om oss

Scan – från svenska gårdar sedan 1899. Scan har i generationer varit Sveriges kött- och charkuterimästare och det är en tradition som vi är stolta över att föra vidare. Vi tror på det svenska ursprunget och arbetar engagerat för att ständigt säkra att de höga förväntningar som ställs på svensk köttkvalitet alltid infrias. Vi är övertygade om att det är bra för djur, miljö, Sverige och för alla som tycker att det är viktigt med bra mat. Vi tror på bra mat från svenska gårdar. Varumärket Scan ingår i koncernen HKScan, ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. https://www.hkscan.com/sv/sverige

Dokument & länkar