Svenskarna väljer grillkött med omsorg - Det ska vara svenskt, av hög kvalitet och helst närproducerat

Grillsäsongen är en viktig tid för Sveriges befolkning. I stort sett varje svensk (96 procent) grillar någon gång under sommaren. Nästan hälften grillar minst en gång i veckan. När svenskarna väljer kött att grilla görs det inte i en handvändning. För sex av tio är det viktigt att köttet är svenskt och hälften prioriterar kvalitet även om det kostar mer. Allt enligt Scans grillundersökning.

Scans grillundersökning visar att svensken tar grillandet på största allvar. När det är dags att välja kött tittar majoriteten på kvalitet och ursprung framför pris. En tredjedel tycker det är viktigt med närproducerat, medan en fjärdedel tittar efter ekologisk märkning. Nästan hälften (46 procent) planerar sitt grilltillfälle minst en dag i förväg, där kvinnor och män har lika stor framförhållning.

- Det kommer inte som någon överraskning för oss på Scan att så många värderar kvalitet och ursprung. Vi har märkt att svenskarna blivit allt mer finsmakare när det kommer till kött och vill ha en jämn och hög kvalitet. Dessutom är det allt fler som vill veta köttets ursprung, både för att det känns bra att stödja lokala bönder och med tanke på miljön, säger Mina Grubb, insight manager Scan.

Undersökningen påvisar vissa skillnader mellan könen när det gäller vad man prioriterar vid val av grillkött. Både män och kvinnor väljer i första hand svenskt ursprung när de väljer kött till grillen. Män är sedan något mer benägna att fokusera på köttets kvalitet framför pris. Bland männen uppger 57 procent att de är beredda att betala mer för kvalitet, jämfört med 51 procent av kvinnorna. Kvinnorna, å andra sidan, är mer benägna att välja närproducerat eller ekologiskt. Sex av tio kvinnor väljer helst något av dessa, jämfört med knappt hälften av männen.

I de flesta fall fattar män och kvinnor ett gemensamt beslut om vad som ska grillas. I en av fem hushåll bestämmer hela familjen vad som ska läggas på grillen. När det gäller att ta hand om själva grillandet är det ett ansvar som männen tar i de flesta fall. Sju av tio män uppger att de oftast sköter grillen hemma och lika många svenskar lägger helst köttet på en kolgrill.

Grillundersökningen genomfördes av Straylight, under maj - augusti 2011. Totalt deltog 500 personer i undersökningen. Ålder på de svarande är 15 år och uppåt.

För ytterligare information kontakta:
Mina Grubb, insight manager Scan, tfn: 08-752 83 02
Christina Wennerbo, produktchef Scan, tfn: 08-725 81 45
Laila Romu, kommunikatör Scan AB, tfn: 0511-252 19

Scan – från svenska gårdar sedan 1899
Scan har i generationer varit Sveriges kött- och charkuterimästare och det är en tradition som vi är stolta över att föra vidare. Vi tror på det svenska ursprunget och arbetar engagerat för att ständigt säkra att de höga förväntningar som ställs på svensk köttkvalitet alltid infrias. Vi är övertygade om att det är bra för djur, miljö, Sverige och för alla som tycker att det är viktigt med bra mat. Vi tror på bra mat från svenska gårdar.


Varumärket Scan ägs av Scan AB, som ingår i koncernen HKScan, ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 11 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 20 Mdr SEK.

Taggar:

Om oss

Scan – från svenska gårdar sedan 1899. Scan har i generationer varit Sveriges kött- och charkuterimästare och det är en tradition som vi är stolta över att föra vidare. Vi tror på det svenska ursprunget och arbetar engagerat för att ständigt säkra att de höga förväntningar som ställs på svensk köttkvalitet alltid infrias. Vi är övertygade om att det är bra för djur, miljö, Sverige och för alla som tycker att det är viktigt med bra mat. Vi tror på bra mat från svenska gårdar. Varumärket Scan ingår i koncernen HKScan, ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. https://www.hkscan.com/sv/sverige

Citat

Det kommer inte som någon överraskning för oss på Scan att så många värderar kvalitet och ursprung. Vi har märkt att svenskarna blivit allt mer finsmakare när det kommer till kött och vill ha en jämn och hög kvalitet. Dessutom är det allt fler som vill veta köttets ursprung, både för att det känns bra att stödja lokala bönder och med tanke på miljön
Mina Grubb, insight manager Scan