Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Delårsrapporten för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2017-07-01 – 2017-09-30

Tredje kvartalet 2017 i sammandrag

  •  Nettoomsättningen uppgick till 74,4 mkr (79,7 mkr)
  •  Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,0 mkr (4,6 mkr)
  •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,5 mkr (0,2 mkr)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 0,4 mkr (1,0 mkr)
  •  Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr per aktie (0,14 kr)

Januari - september 2017 i sammandrag

  •  Nettoomsättningen uppgick till 215,3 mkr (208,8 mkr)
  •  Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,7 mkr (11,1 mkr)
  •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 mkr (-2,3 mkr)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 0,7 mkr (-1,7 mkr)
  •  Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr per aktie (-0,60 kr)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paulius Juska, VD ScandBook Holding AB, telefon 370 68606069, paulius.juska@scandbook.lt

 Om ScandBook
Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder
ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Om oss

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet SBOK.Certified Adviser är Erik Penser Bank.Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se.

Prenumerera

Dokument & länkar