Valberedning i Scandi Standard inför årsstämman 2019

Valberedningen inför Scandi Standard AB:s (publ) årsstämma 2019 består av följande ledamöter:

  • Andreas Hofmann (ordförande, utsedd av Investment AB Öresund),
  • Justin Carton (utsedd av Carton Group),
  • Viktor Henriksson (utsedd av Carnegie Fonder),
  • Ulf Zenk (utsedd av Lantmännen Animalieinvest AB), och
  • Per Harkjaer (styrelseordförande för Scandi Standard).

Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2019 om:

  • val av stämmoordförande, styrelseordförande och övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt revisor,
  • beslut om arvoden till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och revisor, och
  • beslut om ändringar i instruktionen för att utse valberedningens ledamöter om det anses nödvändigt.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det i god tid före årsstämman 2019 så att valberedningen hinner beakta förslaget. Förslag ska sändas till advokat Björn Svensson med e-post till bjorn.svensson@gda.se eller med brev till Gernandt & Danielsson, att. Björn Svensson, Box 5747, 114 87 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 och på bolagets webbplats, www.scandistandard.com.


För mer information, kontakta gärna:

Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef (+45 22 10 05 44)

Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing and IR (+47 91 74 77 24)

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 1800 den 1 oktober 2018.

 
 
Om Scandi Standard
Scandi Standard älskar den goda, hälsosamma och klimatvänliga kycklingen. Vi är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning av mer än 7,5 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.

Om oss

Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and in the Republic of Ireland. We produce, market and sell ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also produced and sold. Since 2013 our family has grown dramatically with a revenue of 7,101 (2017) with approximately 3 000 employees. Vision: Better Chicken for a Better LifeMission: The Scandi Way – The way we work every day to become better and make a difference, promoting health and wellbeing for people, the chickens and our planet.

Prenumerera

Dokument & länkar