Kvartalsrapport januari-mars 2000

Kapellgränd 7 ¤ Box 4205 ¤ 102 65 STOCKHOLM ¤ Tfn 08-615 60 00 ¤ Fax 08- 702 19 13 * Kvartalsrapport januari-mars 2000 * Resultatet efter finansnetto förbättrades kraftigt till 49,3 Mkr (20,2) * Resultatet per aktie ökade till 6,30 kronor (2,30) * Omsättningen steg med 7 procent, justerat för försäljningen av Arsenalen * Arsenalen såldes per den 1 mars med en positiv resultateffekt om 14,2 Mkr, vilket påverkat resultatet per aktie med 1,70 kronor Frågor besvaras av verkställande direktör Torbjörn Torell eller ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn 08-615 60 00. Rapporten finns även tillgänglig på www.scc.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01060/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01060/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar