Nytt stort uppdrag för Scandiaconsult inom vägunderhåll

Nytt stort uppdrag för Scandiaconsult inom vägunderhåll Scandiaconsult har genom sin specialistenhet RST Sweden fått uppdraget att genomföra 120 000 km vägytemätningar. Uppdraget är värt ca 60 Mkr och pågår till och med 2004. Beställare är Vägverkets enhet för statlig väghållning. RST Sweden är den ledande aktören i Sverige vad gäller mätningar av vägbanors tillstånd. Mätningarna sker med avancerad laserutrustning som är monterad på speciella fordon. Mätvärden från systemets olika givare registreras och presenteras på bildskärm i bilen. Mätningarna kan sammanställas i diagram och på ritningar. Efter analys ligger mätresultaten bland annat till grund för planering och prioritering av underhållsinsatser. - Det långsiktiga kontraktet ger oss en betydelsefull plattform för vidare expansion, i Sverige och internationellt, samt ger oss möjlighet till utveckling av vårt koncept kring väg- och gatuunderhåll, berättar Håkan Rask, chef för RST Sweden. RST Sweden verkar idag förutom i Sverige även i Ungern och Spanien. Frågor besvaras av Håkan Rask, chef för RST Sweden, tfn 0705-25 46 64, eller verkställande direktör Torbjörn Torell, tfn 08-615 60 00. Scandiaconsult, med 2000 medarbetare på 50 orter i Sverige, Norge och Finland är ett ledande tekniskt konsultföretag på den nordiska marknaden. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom olika teknikkompetenser från idé och analys över projektering och projektledning till drift och underhåll. Scandiaconsult omsätter 1,4 miljarder och är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. För mer information se www.scc. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00270/bit0001.fcm

Dokument & länkar