Scandiaconsult köper WEPAB

Scandiaconsult köper WEPAB Scandiaconsult AB köper WEPAB Gruppen AB. Förvärvet är ett led i Scandiaconsults nordiska strategi. WEPAB är ett el-tekniskt konsultföretag med cirka 50 medarbetare och en omsättning om cirka 37 Mkr. WEPAB bedriver verksamhet inom bygg och industriell IT och verkar bland annat i uppdrag kopplade till intelligenta hus och industriell datakommunikation. Kontor finns på nio platser i Sverige. - Genom köpet av WEPAB stärker vi Scandiaconsults position i Sverige, samtidigt som vi kompletterar vår nordiska verksamhet med ny och värdefull kompetens inom ett expansivt segment, förklarar Scandiaconsults VD och koncernchef Torbjörn Torell. - Detta ger oss den styrka vi behöver för att utveckla och expandera verksamheten på de områden där vi finns representerade, säger Carl-Gustaf Lindh, VD och tidigare huvudägare i WEPAB. Frågor besvaras av verkställande direktör och koncernchef Torbjörn Torell, eller ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn 08-615 60 00. Scandiaconsult, med 1800 medarbetare på 50 orter i Sverige, Norge och Finland är ett ledande tekniskt konsultföretag på den nordiska marknaden. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom olika teknikkompetenser från idé och analys över projektering och projektledning till drift och underhåll. Scandiaconsult omsätter 1,4 miljarder och är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. För mer information se www.scc.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00240/bit0002.pdf

Dokument & länkar