Scandiaconsult vann tävling om bästa redovisning

Scandiaconsult vann tävling om bästa redovisning Scandiaconsult vann tävlingen Bästa redovisningen 2000, arrangerad av Stockholmsbörsen och SEB, efter att ha mottagit hedersomnämnanden sex gånger under 1990-talet. Bland de tävlande ingår i princip samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen samt ytterligare ett antal företag som deltar på eget initiativ. Scandiaconsult tävlade i klassen för mindre företag, där börsvärdet inte överstiger två miljarder kronor. - Scandiaconsult har jobbat långsiktigt för att skapa en tydlig bild av företagets inriktning, verksamhet, mål, ekonomi och utveckling, berättade Torbjörn Torell, verkställande direktör i Scandiaconsult, vid prisutdelningen på Sheraton Hotel i Stockholm. Den externa redovisning som juryn bedömt är årsredovisning, delårsrapporter och bokslutskommuniké för år 2000 samt kvaliteten på företagens hemsidor. I juryn har ingått: Ulf Strömsten, Alfred Berg Fondkommission, Bengt Hane, Carta Booz/Allen & Hamilton, Anders Haskel, SEB, Sigvard Heurlin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt Rolf Rundfelt, Sveriges Finansanalytikers Förening. I juryns motivering till Scandiaconsults pris står bland annat: · Redan omslaget till årsredovisningen och öppningen med kommentarer till innehåll och nyckeltal lockar till fortsatt läsning av en bra och gedigen produkt. · Direkt efter VD-ordet följer ett mycket upplysande "fem år i sammandrag", och beskrivningen av den strategiska inriktningen har med rätta rubriken "på rätt kurs" med tydliga finansiella mål med markering för måluppfyllelse men också en bra verbal beskrivning även av icke finansiella mål. · Marknadsöversikten rymmer också en jämförelse med några internationella konkurrenter - och en rad goda exempel och nyckeltal från olika branscher och länder. · Totalintrycket är att Scandiaconsult presterat en mycket bra redovisning, som präglas av öppenhet och hög ambition. Frågor besvaras av verkställande direktör Torbjörn Torell, finansdirektör Per Leopoldson eller informationschef Petter Håkanson, tfn 08-615 60 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01170/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01170/bit0002.pdf

Dokument & länkar