Scandiaconsults aktiesplit

Scandiaconsults aktiesplit Som tidigare meddelats beslutade den ordinarie bolagsstämman i Scandiaconsult AB den 3 maj att genomföra en split 4:1. Sista dag för handel med aktier före split är fredagen den 19 maj. Första dag för handel med aktier efter split är måndagen den 22 maj. Avstämningsdag då registrering sker hos VPC av det nya antalet aktier är onsdagen den 24 maj. Frågor besvaras av verkställande direktör och koncernchef Torbjörn Torell, eller ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn 08-615 60 00. Scandiaconsult, med 1800 medarbetare på 50 orter i Sverige, Norge och Finland är ett ledande tekniskt konsultföretag på den nordiska marknaden. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom olika teknikkompetenser från idé och analys över projektering och projektledning till drift och underhåll. Scandiaconsult omsätter 1,4 miljarder och är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. För mer information se www.scc.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar