Flaggningsmeddelande

FLAGGNINGSMEDDELANDE - PROVOBIS Scandic Hotels AB (publ) ("Scandic Hotels") köpte den 12 maj 2000, 24 500 aktier av serie B i Provobis Hotel & Restaurang AB (publ) ("Provobis"). I anslutning till Scandic Hotels offentliga erbjudande avseende Provobis, som tillkännagavs den 12 april 2000, förband sig de fyra största aktieägarna i Provobis att lämna in de aktier de innehar i Provobis i samband med erbjudandet. Totalt innehar dessa aktieägare 600 000 aktier av serie A och 11 237 000 aktier av serie B, vilka tillsammans representerar 68,9 procent av röstetalet och 60,3 procent av aktiekapitalet i bolaget. Därmed kommer Scandic Hotels totala innehav av aktier i Provobis - inklusive de aktier som de fyra största aktieägarna förbundit sig att lämna in i erbjudandet - att uppgå till 600 000 aktier av serie A och 14 039 982 aktier av serie B, vilka tillsammans representerar 80,1 procent av röstetalet och 74,6 procent av aktiekapitalet i bolaget. Stockholm den 15 maj 2000 Scandic Hotels AB (publ) Scandic Hotels AB (publ) Box 6197, 102 33 Stockholm Tfn: 08-517 350 00, Fax: 08-517 352 80 E-mail: info@scandic-hotels.com, Internet: www.scandic-hotels.com Org. nr.: 556299-1009 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar