Kvartalsrapport Januari-Mars 2000

Scandic Hotels AB (publ) Kvartalsrapport Januari-Mars 2000 www.scandic-hotels.com Kvartalet i korthet * Resultatet efter finansnetto ökade med 41% till 65 Mkr (46). * Försäljningen uppgick till 1 270 Mkr (1 257) motsvarande en ökning med 1% jämfört med samma period föregående år. För jämförbara hotell ökade försäljningen med 4%. * Rörelseresultatet uppgick till 59 Mkr (45), motsvarande en rörelsemarginal på 4,6% (3,6). * Vinsten per aktie under perioden uppgick till 1:04 kr (0:42) * Scandic har sålt sitt innehav (49,9%) i fastighetsbolaget Hotellus International till det börsnoterade hotellfastighetsbolaget Pandox. Efter affären äger Scandic 20,8% av aktierna i Pandox. * Efter periodens utgång har Scandic lämnat ett offentligt bud på aktierna i den börsnoterade hotellkedjan Provobis. De största ägarna, vilka tillsammans har 60% av aktiekapitalet och 69% av rösterna, har accepterat budet. Provobis har 16 innerstadshotell av god klass i Sverige, ett hotell under uppförande i Finland samt fyra fristående restauranger. * Scandic har tecknat avtal om ytterligare fem hotell varav två i Norge, ett i Danmark, ett i Finland och ett i Tyskland. Avtalet i Tyskland tecknades under perioden och avtalen för de övriga hotellen efter periodens utgång. * Scandics styrelse har beslutat att återköpa egna aktier i enlighet med erhållet bemyndigande vid bolagsstämman. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01090/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01090/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar