Scandic Hotels beslutar om tvångsinlösen av utestående aktier i Provobis

Scandic Hotels beslutar om tvångsinlösen av utestående aktier i Provobis Scandic Hotels AB (publ) ("Scandic Hotels") meddelade den 5 juni 2000 att erbjudandet till aktieägarna i Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) ("Provobis") skulle fullföljas och att Scandic Hotels innehav av aktier i Provobis därmed uppgick till 98,6 procent av röstetalet och 98,2 procent av aktiekapitalet i bolaget. Mot bakgrund av detta har styrelsen för Scandic Hotels idag beslutat att påkalla tvångsinlösen av kvarvarande minoritetsägares aktier i Provobis. Därmed avses en avnotering av Provobis ske så snart det är praktiskt möjligt. I samband med tvångsinlösenförfarandet lämnar Scandic Hotels ett särskilt erbjudande till kvarvarande minoritetsaktieägare i Provobis att fram till den 31 augusti 2000 överlåta sina aktier i Provobis till Scandic Hotels för 31 kr per aktie av serie B. Information angående detta erbjudande kommer att skickas till kvarvarande minoritetsaktieägare i Provobis som är direktregistrerade hos VPC AB. Stockholm den 20 juni 2000 Scandic Hotels AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Roland Nilsson, VD & koncernchef, tel: 08-517 352 00 Fredrik Sandelin, vVD Ekonomi & Finans, tel: 08-517 351 21 Gunnar Brandberg, Direktör, Marknad & Investor Relations, tel: 08-517 35212 el. 070-9735 212 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00770/bit0002.pdf

Dokument & länkar