Scandinavia Online förvärvar DinSide AS

Scandinavia Online förvärvar DinSide AS Scandinavia Online AB har idag träffat en principöverenskommelse med majoritetsägarna av DinSide AS om ett möjligt köp av samtliga aktier i bolaget. Som betalning får DinSides ägare preliminärt 0,4 aktier i Scandinavia Online för varje aktie i DinSide (totalt 1 800 000 aktier). - DinSides profil passar mycket väl in i Scandinavia Onlines strategi, säger Kristin Skogen Lund, ansvarig för Scandinavia Onlines norska dotterbolag. DinSide har sedan länge betraktats som en möjlig uppköpskandidat. Idag togs ett första steg mot ett möjligt köp då representanter för Scandinavia Online och majoritetsägarna i DinSide undertecknade en principöverenskommelse om att Scandinavia Online kan överta samtliga aktier i DinSide. Scandinavia Online ska preliminärt betala med 0,4 aktier i Scandinavia Online AB för varje aktie i DinSide (totalt 1 800 000 aktier). Existerande optionsavtal med anställda i DinSide är avsedda att övertas. DinSide har under de senaste två åren skapat en ledande ställning som nätbaserat förlag med redaktioner inom bilar, data, resor och privatekonomi. - Genom att köpa DinSide kommer Scandinavia Online ytterligare att kunna stärka sin position som ledande leverantör av innehåll i Norden, säger Kristin Skogen Lund. Scandinavia Onlines och DinSides affärsidéer stämmer mycket väl överens. Båda företagen är väldigt användarorienterade och båda är starkt fokuserade på djupare kvalitetsinnehåll. I enlighet med principöverenskommelsen kommer DinSides koncept att introduceras i hela Norden och integreras i Scandinavia Onlines övriga portaler i Norden. - Vi ser klara synergier, säger Kristin Skogen Lund. DinSide har både bra affärsidé och innehåll och blir nu en del av vår distribution över hela Norden. På så sätt får vi en mycket snabb spridning. Avsikten är att DinSide behåller sin redaktionella profil inom Scandinavia Online och fortsätter i nuvarande form med VD och huvudredaktören Bernhard A. Steen som chef för verksamheten. - Det har funnits flera som tagit kontakt med oss för att sondera möjligheterna att köpa DinSide, säger VD Berhard A. Steen. Vi har utvärderat flera tänkbara kandidater, men Scandinavia Online var den bästa köparen, inte minst från en strategisk synpunkt. Principöverenskommelsen ligger till grund för att Scandinavia Online eventuellt kommer att överta DinSide kort efter börsnoteringen i juni. Nuvarande aktieägare i DinSide förbinder sig att inte avyttra sina aktier i Scandinavia Online under de närmaste sex månaderna. Information: Scandinavia Online AB Koncernchef Birger Steen Telefon +46 8 58 78 10 21 Fax +46 8 58 78 10 80 Mobil +46 709 35 28 18 E-post birger.steen@scandinaviaonline.se Scandinavia Online AS VD Kristin Skogen Lund Telefon +47 22 58 38 00 Fax +47 22 02 09 77 Mobil +47 90 55 31 61 E-post kristlun@a.sol.no Scandinavia Online AB Finansdirektör Thomas Ranje Telefon +46 8 58 78 10 22 Fax +46 8 58 78 10 80 Mobil +46 8 709 41 54 94 E-mail thomas.ranje@scandinaviaonline.se DinSide VD Bernhard A. Steen Telefon +47 67 83 53 00 Fax +47 67 83 53 01 Mobil +47 92 05 42 58 E-post bernhard.steen@dinside.no Pressmeddelandet och bilder kan laddas ner från Internet: www.scandinaviaonline.com Scandinavia Online AB Scandinavia Online är det ledande och mest besökta portalnätverket i Norden med mellan fyra till fem miljoner unika besökare i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Genom att erbjuda besökarna högkvalitativa användar- och underhållningstjänster ska Scandinavia Online vara den självklara start- och uppehållssiten på Internet. Scandinavia Online samarbetar med många stora innehållsleverantörer på Internet för att kunna tillhandahålla tjänster som är speciellt utformade efter besökarnas önskemål och behov. Genom noggranna mätningar och undersökningar samt användning av styrverktyg för annonser, kan Scandinavia Onlines annonsörer nå sina målgrupper. Scandinavia Online kommer att börsnoteras i Stockholm och Oslo i juni. DinSide AS DinSide är ett oberoende mediaföretag på Internet som idag framställer tidskrifter om data, bilar, resor och privatekonomi. Målet är att göra de bästa tidskrifterna - oavsett medium - på dessa områden, och företaget arbetar på att lansera fler redaktioner. Totalt hade DinSide 192 000 användare per vecka första kvartalet och omsatte 4,3 miljoner norska kronor 1999. DinSide håller på att etablera sig i flera länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00740/bit0002.pdf

Dokument & länkar