Stort intresse för att teckna aktier i Scandinavia Online

STORT INTRESSE FÖR ATT TECKNA AKTIER I SCANDINAVIA ONLINE ERBJUDANDET TECKNAT MER ÄN FEM GÅNGER PRISET FASTSTÄLLT TILL 115 KRONOR PER AKTIE Stockholm/Oslo 7 juni 2000: Intresset att teckna aktier i Scandinavia Online ABs börsintroduktion har varit stort från såväl institutionella investerare som allmänheten. Erbjudandet om 7.600.000 aktier tecknades mer än fem gånger. Priset har vid anbudsförfarandet fastställts till 115 kronor per aktie. Nyemissionen, som omfattar 7.600.000 aktier, tillför därmed Scandinavia Online cirka 874 miljoner kronor före kostnader för erbjudandet. Härutöver har emissionsinstituten en option att teckna ytterligare 1.140.000 aktier för att täcka övertilldelning. Det totala antalet aktieägare kommer vid introduktionstillfället att uppgå till cirka 4.500. Scandinavia Onlines huvudägare, Schibsted, Telia och Telenor, kommer efter erbjudandet att inneha cirka 36, 26 respektive 18 procent av aktiekapitalet och rösterna. -Scandinavia Online har mött ett stort intresse från högkvalitativa investerare såväl i Norden som internationellt, säger koncernchef Birger Steen. Att vi lyckats genomföra vår börsintroduktion trots det svåra marknadsläget tyder på ett stort förtroende för bolaget. Likvid för erbjudandet är den 13 juni 2000, och notering beräknas ske från och med den 7 juni 2000 på OM Stockholmsbörsens O-lista och på Hovedlisten på Oslo Børs. Goldman Sachs International är Global Co-ordinator och ensam book runner i samband med erbjudandet. Carnegie, Schroder Salomon Smith Barney och UBS Warburg är co-lead managers. Carnegie är retail manager i Sverige och Norge. För mer information, kontakta: Birger Steen (koncernchef), +46 709-35 28 18, birger.steen@scandinaviaonline.se Thomas Ranje (finansdirektör), +46 709-41 54 94, thomas.ranje@scandinaviaonline.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar