Pressinbjudan: Första spadtaget till Södertörns nya biogasanläggning

Tisdagen den 3 juni tar Scandinavian Biogas styrelseordförande och Sveriges tidigare statsminister Göran Persson det symboliska första spadtaget till Södertörns nya biogasanläggning. Den nya anläggningen kommer att innebära att tillgången på biogas kan ökas med 30 procent jämfört med leveranserna av biogas i Stockholm 2013.


PRESSINBJUDAN

Dag & tid: Tisdag den 3 juni, klockan 11.00

Plats: SRV återvinning och deponi

Adress: Holmträskvägen 26, Gladö Kvarn (transport ordnas från Huddinge C tågstation)

PROGRAM

11.00     Presentation av nya biogasanläggningen, Scandinavian Biogas vvd, Michael Olausson.

11.10     Göran Persson, Scandinavian Biogas styrelseordförande och Sveriges tidigare statsminister.

11.20     Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande Huddinge kommun.

11.40     Första symboliska spadtaget tas av Göran Persson.

11.50     För de journalister som önskar erbjuds en separat frågestund med Göran Persson
              och Daniel Dronjak Nordqvist.

12.00     En lättare lunch serveras på Sundby Gård.

Svara till:
O.s.a. till Alexandra Fleetwood, Scandinavian Biogas, telefon 0733 999 699, e-post alexandra.fleetwood@scandinavianbiogas.com
Meddela oss om du önskar lunch, eller transport till och från Huddinge Centrums pendeltågsstation.

---

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. www.scandinavianbiogas.com

Taggar:

Om oss

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea. www.scandinavianbiogas.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den nya anläggningen kommer att innebära att tillgången på biogas kan ökas med 30 procent jämfört med leveranserna av biogas i Stockholm 2013
Scandinavian Biogas