Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Report this content

Den 29 mars 2019 skickade Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Bolaget") en instruktion till agenten för Bolagets upp till SEK 300 000 000 säkerställda obligationslån med ISIN SE0007784111 att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget bad obligationsinnehavarna om tillstånd att frångå det finansiella testet under obligationsvillkoren för testperioderna som slutar den 31 mars 2019 och den 30 juni 2019.

En klar majoritet av Obligationshavare som röstade i det skriftliga förfarandet röstade för att godkänna förfarandet. Det är således fastställt att det skriftliga förfarandet har godkänts.

Pareto Securities agerade finansiell rådgivare till bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
070-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Kort om Bolaget: 
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt anläggningar för produktion av rå biogas i Sydkorea respektive flytande biogas i Norge.

Information: 
Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 kl. 09:00.

Prenumerera

Dokument & länkar