Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås

Mönsteråsanläggningen kommer att producera flytande biogas (Bio-LNG)

KlimatklivetScandinavian Biogas planerar att tillsammans med lokala lantbrukare bygga en anläggning för produktion av flytande biogas (Bio-LNG) i Grimhult utanför Mönsterås. Om de slutliga förberedelserna faller väl ut kommer byggnationen att påbörjas under första halvåret 2022 och produktion planeras att kunna påbörjas under 2024.

Projektutvecklingen i Mönsterås påbörjades redan 2016 av lokala lantbrukare, och Scandinavian Biogas kom in bilden 2018. Biogasanläggningen förläggs till Mönsterås för att det i Kalmar län finns många lantbruk med djurhållning. Anläggningen ska omvandla 300 000 ton lokal svin-, nöt- och fjäderfägödsel och producera cirka 120 GWh flytande biogas (Bio-LNG) som kan användas som bränsle i lastbilar och fartyg, eller inom industrin. Som jämförelse motsvarar 120 GWh en energimängd på 12 miljoner liter diesel. Förutom biogas kommer anläggningen att producera högvärdig biogödsel för både lokal spridning och för försäljning till andra områden. Detta innebär att lokala lantbrukare kan utveckla sin verksamhet inom ramen för sina miljötillstånd

Naturvårdsverkets program Klimatklivet har beviljat Scandinavian Biogas dotterbolag Mönsterås Biogasproduktion 154 miljoner i investeringsstöd för projektet. Mönsterås biogasproduktion planerar tillsammans med lokala lantbrukare att investera totalt drygt 500 miljoner (netto) i anläggningen. Miljötillstånd är beviljat sedan tidigare.

Naturvårdsverkets beslut att stödja projektet är baseras på kravet att de investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Då biogasen tillverkas av gödsel uppnås en mycket hög koldioxidreduktion. Då även gödselns normala metanutsläpp reduceras kraftigt är miljövinsten betydande. Metanet är en betydligt skadligare växthusgas än koldioxiden.

”Detta är ett stort steg mot investeringsbeslut säger Michael Wallis Olausson, Affärsområdeschef Sverige på Scandinavian Biogas. Vi har arbetat länge med projektet, och det är skönt att se att vi närmar oss beslut. Mönsterås lantbrukare behöver projektet för att utvecklas i takt med ökad klimatnytta”.

”Klimatklivets beslut är mycket bra för miljön, för lantbruket och för möjligheten till närproducerad mat. Det visar också att Naturvårdsverket och region Kalmar tror på projektet och vår förmåga att genomföra det. För Scandinavian Biogas är detta ett viktigt steg i implementeringen av koncernens tillväxtstrategi”, säger Matti Vikkula, koncernchef för Scandinavian Biogas.

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938

Epost: matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle samt gödningsmedel. Biogasen är är utvunnen ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Sydkorea. Under 2020 levererade företaget 354 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 92 anställda och hade 2020 en total omsättning på 455 MSEK (proforma). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier, Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se. www.scandinavianbiogas.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar