Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels Internationals AB har idag haft konstituerande styrelsemöte. Styrelsen beslutade att revisionsutskottet ska bestå av 3 ledamöter; Petra Einarsson som ordförande, Anders Bengtsson och Håkon Welde som ledamöter. Ersättningsutskottet består av Anders Bengtsson, som ordförande, samt Tina Helin och David Schelin som ledamöter.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Budzynski, CFO Scandinavian Biogas, telefon +46 70 043 42 13

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle och gödning. Biogasen är CO2-neutral utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Sydkorea. Under 2020 levererade företaget 354 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 92 anställda och hade 2020 en omsättning på 455 MSEK (proforma). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se. www.scandinavianbiogas.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar