Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter

Report this content

Valberedningen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), föreslår att Anders Bengtsson väljs till ny styrelseordförande i Scandinavian Biogas vid årsstämman som äger rum den 29 april 2021. Detta efter att nuvarande styrelseordförande Göran Persson, har informerat valberedningen om att han avböjer omval.

Anders Bengtsson valdes in i Scandinavian Biogas styrelse 2009. Anders har en MBA från Monterey Institute of International Studies, USA och 20 års erfarenhet som verkställande direktör i små och medelstora företag samt ett flertal år som managementkonsult för bl.a. Semcon AB. Han är styrelseledamot och partner i BTAB Invest och styrelseledamot i börsnoterade Diös Fastigheter AB m.fl.

Valberedningen föreslår vidare att Petra Einarsson, Tina Helin och Håkon Welde väljs till nya styrelseledamöter.

Petra Einarsson, civilekonom, var tidigare VD och koncernchef för förpackningsbolaget Billerud Korsnäs. Dessförinnan har hon en lång karriär med ledande befattningar inom verkstadskoncernen Sandvik. Petra är även styrelseledamot i SSAB.

Tina Helin, MSc i Geoteknologi, styrelseordförande i Prefabsystem Syd Entreprenad AB samt styrelseledamot för bland annat Österlenskraft, Biogas Ystad Österlen och Gyllebo Röda Korskrets. Dessförinnan har hon band annat varit VD för E.ON Gas Sverige AB, vice VD för OKG AB, styrelseordförande i E.ON Biofor AB och styrelseledamot i Energiforsk AB.

Håkon Welde är Head of M&A and Corporate Ownership på TrønderEnergi AS sedan 2019 samt styrelseledamot i bland annat Midgard Vind Holding AS och Fröya vind AS samt styrelseordförande på Usma Kraft AS. Han har även dessförinnan lång erfarenhet som styrelseledamot i bland annat Dynavec AS, Vigor AS och Trønderenergi Elektro AS.

Förutom Göran Persson har Andreas Ahlström, avböjt omval och lämnar styrelsen i samband med årsstämman. Valberedningen föreslår därmed omval av ledamöterna Anders Bengtsson, Sara Anderson och David Schelin samt nyval av ledamöterna Petra Einarsson, Tina Helin och Håkon Welde. Anders Bengtsson föreslås till styrelseordförande.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Scandinavian Biogas årsstämma. Valberedningens motiverande yttrande, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, kommer hållas tillgängligt på www.scandinavianbiogas.com i anslutning till att kallelsen utfärdas.

Valberedningen består av Olav Sem Austmo, representerande TrønderEnergi AS, Jonas Bengtsson, representerande Bengtsson Tidning AB, Bengt Kjell, representerande Ilija Batljan Invest AB och Göran Persson, styrelsens ordförande.

För mer information, kontakta

Valberedningen
Postadress: Scandinavian Biogas Fuels International AB Att: Valberedningen Holländargatan 21A 111 60 Stockholm

Email: valberedningen@scandinavianbiogas.com

Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas
Telefon: +46 (0) 70-597 99 38
Email: matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Anna Budzynski, CFO Scandinavian
Biogas Telefon: +46 (0) 70-043 43 13
Email: anna.budzynski@scandinavianbiogas.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2021, kl. 16:50  (CET).

Om Scandinavian Biogas
Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle samt gödningsmedel. Biogasen som är CO2-neutral är utvunnet ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Sydkorea. Under 2020 levererade företaget 354 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 92 anställda och hade 2020 en total omsättning på 455 mSEK (proforma). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier.
www.scandinavianbiogas.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar