Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2018

MoU med dansk partner

Andra kvartalet 2018

 •  Periodens nettoomsättning uppgick till 0,4 (0,1) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,0 (-9,5) MSEK
 •  Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (-0,08) SEK
 •  Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -7,9 (-6,7) MSEK
 •  Tecknande av MoU med Treadcraft Limited avseende en anläggning i NewYork State, USA
 •  Tecknande av MoU med Windspace A/S avseende en anläggning i Danmark
 •  Nya lokala regler förhindrar bolagets projekt i Guangzhou, Kina
 •  Ytterligare internationell däcktillverkare bekräftar positiva testresultat med EnviroCBTM
 •  Kvalitetsjubileum: över 40 miljoner komponenter har levererats till Volvo Cars innehållande Enviros återvunna kimrök
 •  Stärkande av kapitalet genom en genomförd och ytterligare en beslutad kvittningsemission på totalt 5,5 MSEK
 •  Uppföljningsorder till ett ordervärde av 0,1 MSEK på Enviros återvunna kimrök från internationell däcktillverkare
 •  Ett existerande lån på 4,5 MSEK hos extern långivare övertas av Pegroco Holding AB och förlängts till slutet av året
 •  Pegroco Holding AB har gradvis minskat sitt ägande i bolaget under perioden

Perioden januari-juni 2018

 •  Periodens nettoomsättning uppgick till 0,6 (0,3) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,0 (-19,3) MSEK
 •  Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,16 (-0,17) SEK
 •  Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,3 (-18,1) MSEK
 •  Tecknande av MoU med ArticCan Energy Services Inc. avseende en anläggning i Kanada
 •  Kimröksorder från en internationell däcktillverkare
 •  Säkrande av kortfristig finansiering på 7,5 MSEK från huvudägare i form av en kredit
 •  Styrelseordföranden har avgått efter åtal för insiderbrott och har därefter frikänts
 •  Uppsägande av nuvarande MoU i Chile

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Tecknande av HoA (Heads of Agreement) med tyska DHF Development angående potentiella projekt i Mellanöstern
 • Stärkande av kapitalet genom en genomförd och ytterligare en beslutad kvittningsemission på totalt 5,8 MSEK
 • Lån hos Pegroco Invest AB på 7,5 MSEK har förlängts till slutet på året

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733-14 97 00, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08.20 CET.

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera