Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – mars 2017

Memorandum of Understanding (MoU) med ledande kinesisk däckproducent

Första kvartalet 2017

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,8 (-7,5) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (-0,16) SEK.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -11,3 (-8,6) MSEK.
 • Undertecknande av 2 MoU:er med en ledande kinesisk däckproducent avseende anläggningsförsäljning, den ena avseende en anläggning och den andra avseende att framtida Joint Venture för senare anläggningsförsäljningar
 • Positivt besked från ytterligare en global däckproducent efter tester av bolagets återvunna kimrök
 • Bolagets återvunna kimrök tas in i packningar till vattenrör
 • Godkänt EU-varumärke
 • Inval av 2 nya styrelsemedlemmar med anledning av Pegroco Venture AB’s inträde som största aktieägare
 • Anställning av försäljningschef med start 2017-06-01

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Konstaterande att bolagets återvunna pyrolysolja håller så hög kvalitet att den kan användas som bränsle i dieselmotordrivna kraftverk

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel:  46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: 46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 11.45 CET. 

Scandinavian Enviro Systems (publ) är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Dokument & länkar