Förlängda MoU i Kina och Chile

Scandinavian Enviro Systems (publ) förlänger avsiktsförklaringarna (MoU) med kinesiska däckproducenten Guangzhou Vanlead Group Co. Ltd, och den chilenska investeraren Genera4 S.A.

– Det betyder att arbetet med att etablera återvinningsanläggningar i båda länderna fortgår. Ambitionen att etablera en anläggning i Guangzhou med projektstart under 2017 kvarstår, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

MoU:t med Vanlead, som undertecknades 29 mars i år, förlängs för att möta det statliga bolagets inköpsprocess. Samtidigt fortlöper samarbetet med oförändrad takt.

– Tillsammans har vi beslutat om placering av anläggningen och fört detaljerade diskussioner på plats.

Enviro har haft kontinuerlig kontakt med den chilenska marknaden i flera år och MoU:t med Genera4 S.A. undertecknades 10 november 2016. Företagets återvunna Kimrök är industriellt accepterad och har testats av chilenska gummitillverkare och internationella däckproducenter.

– Landets nya producentansvarslag gör att behovet av vår typ av lösning ökar hos såväl däcktillverkare som hos gruvbolag och myndigheter. Förlängningen med Genera4 S.A. är en naturlig del i vårt fortsatta samarbete för att etablera en anläggning i landet, säger Thomas Sörensson.

Förlängningen på respektive MoU är på tre månader och öppnar för ytterligare förlängning vid behov.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se  
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2017 kl. 14.00 CET.

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Dokument & länkar