Halvårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2020

Partnerskapet med Michelin bekräftar Enviros teknologi och kommersiella potential.

Andra kvartalet 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,2 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,9 (-11,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,4 (-11,4) MSEK
 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission om ca 32,5 MSEK som ett led i strategiskt partnerskap med Michelin. Partnerskapet avses i nuläget innefatta 4 områden:
  • Ett utvecklingsavtal
  • En aktieinvestering om totalt 20 procent i Enviro efter emissionen (genomförd)
  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

Perioden januari – juni 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,9 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -23,6 (-21,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 (-0,07) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -23,1 (-20,1) MSEK

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Enviro och Michelin förlänger avsiktsförklaring avseende strategiskt partnerskap
 

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Informationen är sådan som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar