Dr Sannas AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden januari-juni 2018

Dr Sannas AB publ - Delårsrapport januari-juni 2018

April-juni 2018 (jämfört med april-juni 2017)

 • Omsättningen för perioden uppgick till 1 541 KSEK (1 120), en ökning med cirka 38 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -895 KSEK (-423).
 • Soliditeten uppgick till 43 procent (63).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -866 KSEK (-46).
 • Ingick den 1 juni 2018 avtal med LIFE (Life LE Logistics AB). Avtalet innebär i första steget att LIFE erbjuder alla sina cirka 170 egna och medlemsbutiker i Sverige hela Dr Sannas sortiment.
 • Fortsatt arbete med försäljningsåtgärder mot potentiella nya återförsäljare. Arbetet har resulterat i 46 nya återförsäljare.

Januari-juni 2018 (jämfört med januari-juni 2017)

 • Omsättningen för perioden uppgick till 2 820 KSEK (1 510), en ökning med cirka 87 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 909 KSEK (-1 242).
 • Soliditeten uppgick till 43 procent (63).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 195 KSEK (-676).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ingått avtal med EVD (EgenVårdDistribution i Stockholm AB) som är en av de marknadsledande distributörerna till Svenska hälsokostbutiker och ingår i koncernen Hälsokraft HK Holding AB. Avtalet innebär i första steg att EVD kommer att erbjuda alla Hälsokrafts cirka 60 butiker i Sverige hela Dr Sannas Hudvårds- och Rawfood sortiment från och med vecka 37. Bolagets produktsortiment kommer även att erbjudas till de cirka 60 övriga butiker och återförsäljare som beställer produkter via EVD.

VD kommentar

Vilket kvartal! Hela vårt team gör ett fantastiskt arbete och gick på högvarv för att lyckas genomföra våra planerade produktlanseringar samtidigt som vi inom produktutvecklingen fokuserade på färdigställandet av vår kommande ansiktsserie som planeras att lanseras i november.

Tillväxten av antalet återförsäljare har fortsatt varit god och vi har satt rekord i antalet nya återförsäljare under ett kvartal. Vi skrev den 1a juni avtal med LIFE som är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med 354 butiker i norden varav 168 stycken i Sverige. Mot kvartalets slut hade vi lyckats leverera delar eller hela vårt utbud till ca 100 LIFE butiker och arbetet fortsätter under Q3. Avslutningsvis gällande återförsäljare avser vi under Q3 fortsätta vår expansion via hälsomedvetna butiker runtom i Sverige i syfte att göra våra produkter mer tillgängliga. I höst har vi många åtgärder inplanerade för att sprida kunskap om vårt varumärke och öka försäljningen. Bl.a. under september månad besöker Dr Sanna Ehdin och vårt team ca 50 återförsäljare runtom i Sverige för att berätta mer om oss och träffa våra kunder. Reseschemat kommer att publiceras på vår hemsida, vi hoppas vi får träffa dig!

Vi kommer i november att lansera en helt ny grafisk profil som på ett bättre sätt kommunicerar den höga kvalitén och expertkompetens som ligger bakom produkterna samtidigt som den tydligt visar vårt val av endast naturliga och ekologiska ingredienser. Följ gärna utvecklingen via vår hemsida drsannas.se eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev på drsannas.se/nyhetsbrev

Eftersom vi snart har en komplett hudvårdsserie för hela kroppen har vi under kvartalet inlett dialog med såväl agenter, distributörer och samarbetspartners för en kommande utlandsexpansion. Vi vidhåller målsättningen att under nästa år ta steget mot nya marknader och förberedelserna kommer att fortsätta under 2018 och 2019 för att göra detta möjligt.

Läs hela VD brevet i den bifogade rapporten.

Nästa rapporttillfälle 

Delårsrapporten för perioden januari-september 2018 publiceras den 14 november 2018.

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Dr Sannas AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018, kl. 08.30.

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.

Taggar:

Om oss

Scandinavian Health Innovations syfte är att få människor att må bättre. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Vårt primära fokus är inom naturlig & ekologisk hudvård vars marknad i Sverige vöxte med över 26% under 2018. Vår kompetens ligger bl.a. i att förädla och utveckla varumärken online. Målsättningen är att genom förvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands.