Dr Sannas noteringsemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Erbjudandet att teckna aktier i Dr Sannas AB (publ) ("Dr Sannas" eller "Bolaget") till ett värde om 3,0 MSEK inför noteringen på NGM Nordic MTF (”Erbjudandet”) övertecknades. Intresset för Erbjudandet var stort och därmed utnyttjas även överteckningsemissionen om ytterligare 1,0 MSEK till fullo.

Erbjudandet inför noteringen av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF omfattade 166 667 nya B-aktier till ett pris om 18 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om 3,0 MSEK. Eftersom att Erbjudandet övertecknades utnyttjades även överteckningsemissionen om ytterligare 55 555 B-aktier till ett värde om 1,0 MSEK till fullo. Detta betyder att Bolaget tillförs cirka 3,6 MSEK efter emissionskostnader. Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från den 6 december 2017 till och med den 19 december 2017. 349 stycken investerare tecknade aktier i Erbjudandet.

Bolaget beräknar första dag för handel för Bolagets aktier på NGM Nordic MTF till den 26 januari 2018.

Daniel Ehdin, VD för Dr Sannas kommenterar:

”Glädjande att se det stora intresset för Dr Sannas men framförallt förståelsen för att det vi arbetar med är framtiden. Vi ser fram emot en växande marknad och ett mycket spännande 2018. Vi kommer att arbeta intensivt med att göra vårt sortiment mer tillgängligt samtidigt som vi planerar att lansera många nya produkter. Jag vill personligen tacka alla som valt att investera och ser fram emot många framgångsrika år tillsammans.”


Rådgivare

Invesdor Oy är arrangör i samband med Erbjudandet. Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Dr Sannas

Dr Sannas utvecklar och säljer hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden. www.drsannas.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Taggar:

Om oss

Scandinavian Health Innovations syfte är att få människor att må bättre. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Vårt primära fokus är inom naturlig & ekologisk hudvård vars marknad i Sverige vöxte med över 26% under 2018. Vår kompetens ligger bl.a. i att förädla och utveckla varumärken online. Målsättningen är att genom förvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar