Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Health Innovations AB (publ) den 24 juni 2019

Vid årsstämma i Scandinavian Health Innovations AB (publ), org.nr. 556519-7729, den 24 juni 2019 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens förslag:

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018 fastställdes.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2018.

Inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

Jesper Yrwing, Louise Dufwa, Daniel Ehdin och Pia Madison omvaldes. Jesper Yrwing omvaldes till styrelseordfö­rande.

Crowe Osborne AB valdes som revisor.

Styrelsen bemyndigades att emittera aktier, konvertibler och teckningsop­tioner.

Det föreslagna optionsprogrammet bordlades.

Stockholm 24 juni 2019

STYRELSEN
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Ehdin, VD, daniel@shinnovations.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av de helägda dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB och Dr Sannas International AB, www.shinnovations.se. Augment Partners AB, info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor.

Om oss

Scandinavian Health Innovations syfte är att få människor att må bättre. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Vårt primära fokus är inom naturlig & ekologisk hudvård vars marknad i Sverige vöxte med över 26% under 2018. Vår kompetens ligger bl.a. i att förädla och utveckla varumärken online. Målsättningen är att genom förvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar