Nytt datum för årsstämma i Scandinavian Health Innovations AB (publ)

Styrelsen i Scandinavian Health Innovations AB (publ) (Nedan ”SHI” eller ”Bolaget”) vill informera om att ny kallelse kommer att skickas ut med nytt datum för årsstämman i Bolaget. Årsstämman planeras istället att hållas den 24 juni 2019 klockan 18.00.

Styrelsen i Scandinavian Health Innovations AB (publ) har idag uppmärksammat att kallelsen inte gått ut via Post- och Inrikes tidningar enligt gällande bolagsordning. Bolaget kommer därför att skicka ut en ny kallelse till årsstämma. Planen är att årsstämman ska hållas den 24 juni klockan 18.00. Exakt datum och tid presenteras i den nya kallelsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shinnovations.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av de helägda dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB och Dr Sannas International AB, www.shinnovations.se. Augment Partners AB, info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor.

Om oss

Scandinavian Health Innovations syfte är att få människor att må bättre. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Vårt primära fokus är inom naturlig & ekologisk hudvård vars marknad i Sverige vöxte med över 26% under 2018. Vår kompetens ligger bl.a. i att förädla och utveckla varumärken online. Målsättningen är att genom förvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands.