Scandinavian Health Innovations ökar omsättningen med över 70% och dotterbolaget Dr Sannas Sweden AB vänder till vinst

Scandinavian Health Innovations ABs (publ) (”SHI” eller ”Bolaget”) helägda dotterbolag Dr Sannas Sweden AB (”Dr Sannas”) vänder till vinst för perioden april-juni 2019. Rörelseresultatet för perioden april-juni 2019 uppgår till 350 TSEK respektive 323 TSEK för perioden januari-juni 2019. Samtidigt uppvisar koncernen en ökning i omsättningen under perioden april-juni 2019 med över 70 procent och förbättrar resultatet jämfört med samma period föregående år.

SHIs dotterbolag Dr Sannas har sedan starten utvecklat över 20 naturliga, ekologiska och veganska hudvårdsprodukter i eget laboratorium. Produkterna säljs online och via över 400 återförsäljare i Sverige. Omsättningen har ökat i snabb takt under 2019 och sedan Q2 2019 uppvisar bolaget vinst på kvartals- och halvårsbasis. Rörelseresultatet för perioden april-juni 2019 uppgår till 350 TSEK respektive 323 TSEK för perioden januari-juni 2019. Samtidigt uppvisar koncernen en ökning i omsättningen under perioden april-juni 2019 med över 70 procent och förbättrar resultatet jämfört med samma period föregående år.

Dr Sannas har flera nya produkter under utveckling som planeras att lanseras de kommande sex månaderna. Dialog förs med flera distributörer och agenter på marknader både inom och utanför EU. Målsättningen är att under 2020 expandera online till flertalet EU länder och därefter till marknader utanför EU.

- Att Dr Sannas första kvartal 2019, som år 2018 var vårt sämsta omsättningsmässigt, uppvisar både en kraftig omsättningsökning och minskad förlust är ett positivt tecken och visar att de åtgärder och förändringar vi implementerat under 2018 och början av 2019 gett effekt. Att Dr Sannas under andra kvartalet vänder till vinst och fortsätter öka omsättningen och ta marknadsandelar gör att vi framöver ser möjligheter att ytterligare öka tillväxttakten. Team Dr Sannas gör ett fantastiskt arbete och har nu lagt en stabil grund som fortsatt bådar inför en mycket spännande framtid. SHIs kommande satsningar med nya varumärken och förvärv kommer skapa förutsättningar för en än snabbare expansion. Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla våra kunder och aktieägare som gjort detta möjligt. Jag ser med tillförsikt fram emot en både händelserik och lönsam framtid, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Dr Sannas Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Scandinavian Health Innovations AB (publ) vars aktie handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet SHI MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shinnovations.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av de helägda dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB och Youngevity AB, www.shinnovations.se. Augment Partners AB, info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor.

Om oss

Scandinavian Health Innovations syfte är att få människor att må bättre. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Vårt primära fokus är inom naturlig & ekologisk hudvård vars marknad i Sverige vöxte med över 26% under 2018. Vår kompetens ligger bl.a. i att förädla och utveckla varumärken online. Målsättningen är att genom förvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands.