Scandinavian Health Innovations presenterar planer för 2020

Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI” eller ”Bolaget”) presenterar planer och målsättningar för år 2020 innehållande nya varumärken, fler förvärv och en målsättning om att lansera över 30 stycken nya produkter.

SHI arbetar utefter flera interna nyckeltal och målsättningar som historiskt visat en tydlig positiv effekt på dotterbolagens omsättning och resultat. Det nyckeltalet som haft störst effekt är antal produktlanseringar. Dotterbolagen har uppvisat både ökad omsättning, ökad försäljning per kund samt ökning i antalet nya kunder vid varje lansering som genomfördes under 2019. Bolaget har därför under 2019 kraftigt ökat sin produktutvecklingstakt och har som målsättning att under 2020 lansera 30 stycken nya produkter under dotterbolagens olika varumärken, detta kan jämföras med att nuvarande produktutbud består av 26 produkter och att fyra nya produkter lanserades under 2019.

Bolaget har under 2019 startat två nya varumärken som lanseras under 2020 samt genomfört sitt första förvärv. Målsättningen är att fortsatt hålla en hög expansionstakt samtidigt som fler förvärv kommer genomföras. Bolaget fortsätter att föra dialoger kring förvärv med flertalet företag med god potential till ökad tillväxttakt och synergieffekter för koncernen. Arbetet fortsätter med målsättningen att genomföra 1-2 förvärv per år de kommande tre åren.

  • Jag anser att detta är den i särklass mest intressanta tiden sedan starten att vara aktieägare i Scandinavian Health Innovations. Detta år har vi oerhört mycket att se fram emot som kommer påverka både vår omsättning och tillväxttakt positivt. Att vi nu under 2020 bl.a. kommer lansera två nya varumärken och över 30 nya produkter kommer att ge stor effekt på vår omsättning. Ser fram emot ett spännande år fullt av nyheter tillsammans med våra delägare och kunder, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Scandinavian Health Innovations är sedan februari 2018 noterade på Nordic SME under kortnamnet SHI MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020, kl. 08.30.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Vi är en venture builder som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till hälsomedvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB, Natural Shop Europe AB, Organic Inspirations AB och Youngevity AB, www.shinnovations.se. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 8 505 65 172

Om oss

Scandinavian Health Innovations syfte är att få människor att må bättre. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Vårt primära fokus är inom naturlig & ekologisk hudvård vars marknad i Sverige vöxte med över 26% under 2018. Vår kompetens ligger bl.a. i att förädla och utveckla varumärken online. Målsättningen är att genom förvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands.