Al Shirawi Enterprises först med Scanias DOS-certifikat

Mellanöstern: Al Shirawi Enterprises först med Scanias DOS-certifikat Scanias distributör Al Shirawi Enterprises L.L.C. i Dubai, Förenade Arabe- miraten, blev på måndagen som första Scania-distributör utanför Europa certifierad enligt Scanias kvalitetsnorm Dealer Operating Standard, DOS. DOS är Scanias verktyg för att garantera kunderna - varhelst de än befin- ner sig i världen - enhetlig service. Till exempel arbetsmetodik, tidsåt- gång för olika arbetsmoment, leveransprecision av fordon och reservdelar samt fasta priser för specificerat arbete. Totalt handlar det om att möta 19 specificerade kundlöften. År 2005 skall alla Europas återförsäljare vara DOS-certifierade. - För Scania är service och eftermarknad synnerligen viktiga delar av vår totala affär, framhåller Urban Erdtman, Group Vice President, som i sam- band med en presskonferens i Dubai på måndagen överlämnade certifikatet till Thani Al Shirawi, VD i bolaget. Överlämnandet av certifikatet skedde i samband med att ett 70-tal Aftersa- les Managers från Scanias Europa-marknader samlats i Förenade arabemiraten till konferens och vidareutbildning. - Al Shirawi har målmedvetet prioriterat kundvård och det är ingen till- fällighet att det också är hit till Dubai som Scania lokaliserat sin ser- viceskola för Mellanöstern och marknaderna i norra och östra Afrika, säger Urban Erdtman. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 25 800 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1999 blev faktureringen 47,1 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Busstillverkningen sker i Sverige, Brasilien, Danmark, Polen och Mexiko. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00550/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar