Föreslagna ändringar i Scanias styrelse

Föreslagna ändringar i Scanias styrelse Med anledning av att Volkswagen AG gått in som ny ägare i Scania med 34,0% av röstetalet för samtliga aktier och 18,7% av kapitalet kommer föränd- ringar att ske av styrelsens sammansättning. Mauritz Sahlin, Anders Scharp och Björn Svedberg lämnar Scanias styrelse i samband med årets ordinarie bolagsstämma. Anders Scharp har varit styrelseordförande i bolaget sedan Scania blev självständigt i mitten av 90-talet. Inför styrelsevalet vid den ordinarie bolagsstämman i Scania AB (publ) onsdagen den 24 maj 2000 har aktieägare, som tillsammans representerar mer än 50% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, till nyval föreslagit Ferdinand Piëch, Lothar Sander och Detlef Wittig, samt till omval Peggy Bruzelius, Clas Åke Hedström, Cees van Lede, Rolf Stomberg, Marcus Wallenberg och Leif Östling. Bakgrund, styrelseledamöter föreslagna till nyval Dr. Ferdinand Piëch är född 1937. Sedan 1993 är han VD (Chairman of the Board of Management) i Volkswagen AG. Från 1995 ansvarar han även för bo- lagets avdelning för forskning och utveckling. Under åren 1963 till 1972 innehade Dr Piëch diverse tekniska befattningar inom Porsche. Från 1972 till 1992 var Dr Piëch verksam inom Audi och blev 1988 utsedd till VD för Audi. Sedan 1992 ingår han även i verkställande ledning för Volkswagen AG. Lothar Sander är född 1950 och ingår sedan 1995 i Volkswagens lednings- grupp (the Board of Management, Volkswagen Division) med ansvar för 'Con- trolling and Accounting'. Sander har varit anställd på Volkswagen sedan 1977. Under åren 1981 till 1993 arbetade han inom Audi i Inglostadt bl a som finans- och ekonomichef för att 1993 återvända till Volkswagen i Wolfsburg som ansvarig för 'Group General Secretariat'. Detlef Wittig är född 1942 och är sedan 1997 vice VD (Deputy Chairman of the Board of Management) i ¤koda Auto a.s. och ansvarig för 'Finance and Commercial, Sales and Marketing'. Wittig anställdes på Volkswagen AG 1968 och har därefter haft ett flertal ledande befattningar inom Sales, Marke- ting och Finance. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 25 800 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1999 blev faktureringen 47,1 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01160/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar