Försäljningsframgångar för Scanias Euro 4-motorer

Scania är först bland tillverkarna av tunga lastbilar att leverera bilar med en miljömässigt bättre motor som uppfyller de avgaskrav som införs den 1 oktober 2005 (Euro 4). Sedan motorn lanserats i september har Scania fått beställningar på fler än 1 000 bilar. Bilar med Euro 4-motor gynnas av lägre vägavgifter i länder som Tyskland, Österrike och Schweiz.

I Tyskland – där Euro 4-motorer ges en skattelättnad på 20 cent per mil (ca 18 kronor) när Maut-systemet införs den 1 januari 2005 – har Scania fram till idag sålt ca 500 bilar. Efterfrågan är också stor bland kunder i Österrike och Schweiz, men även från transportföretag i länder med transittrafik genom till exempel Tyskland. Scanias Euro 4-motor är på 420 hästkrafter och bygger på EGR-teknik (Exhaust Gas Recircultaion), vilket innebär att avgaserna renas genom motorns egen förbränning och inte kräver efterbehandling. – Vår Euro 4-motor med EGR-teknik har mottagits mycket väl av kunderna, säger Gunnar Rustad, Group Vice President Sales and Services. De uppskattar att fordonen kan tankas på vanligt sätt och köras på standardbränsle, utan efterbehandling och tillsats av urea. Men framförallt har motorns bränsleekonomi väckt uppseende. Kunderna rapporterar att de kör minst lika snålt med våra nya lastbilar som med tidigare med Euro 3-motor. För ytterligare information, kontakta Per-Erik Nordström, tel 08 553 855 77.

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar